Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

นโยบายการตีพิมพ์


นโยบายการตีพิมพ์
Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University เป็นวารสารแบบ Open Access ซึ่งทำให้ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่สู่ธารณชนอย่างกว้างขวาง ผู้เขียนบทความได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในกรณีที่ผลงานได้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น (ในกระบวนการที่ 1 และกระบวนการที่ 2) ผู้เขียนจะต้องโอนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตีพิมพ์จำนวน 3,000 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม77/2  ชื่อบัญชี วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี เลขที่บัญชี 191-0-50013-5 กระบวนการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อตอบรับการตีพิมพ์โดยกองบรณาธิการประกอบด้วย
กระบวนการที่ 1. กลั่นกรองเบื้องต้นในประเด็นรูปแบบการพิมพ์ ขอบเขตของเนื้อหา และความสมบูรณ์ของบทความ เอกสารประกอบการส่งบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่
กระบวนการที่ 2. กลั่นกรองต้นฉบับ โดยผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ ในประเด็นความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพของบทความแต่ละประเภท  รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบ
หากบทความผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและผ่านการพิจารณาของกองบรรณาธิการ ผู้เขียนจะได้รับหนังสือตอบรับเผยแพร่บทความในระยะเวลา  3  เดือน  (เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่วันที่ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องประเมินคุณภาพก่อนการเผยแพร่)  

ติดต่อเรา

วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรีที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823 ต่อ 229

โทรสาร : 02-8090832

อีเมล์: journal-tru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม