Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

ประกาศแจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารใหม่

boonjira        เนื่องด้วยวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นวารสารวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ในสาขาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ยว การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กฎหมายและการปกครอง จัดการโดย มหาวิทยาลัยธนบุรี มีกำหนดออกเป็นราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ) กองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงวารสาร เพื่อพัฒนาก้าวสู่การเป็นวารสารนานาชาติ โดยเปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ เป็น Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี  โดยมีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อเนื่องจากวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562  เป็นต้นไป

boonjira

ผู้ประกาศข่าวติดต่อเรา

วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรีที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823 ต่อ 229

โทรสาร : 02-8090832

อีเมล์: journal-tru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม