วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ปีที่8 ฉบับที่ 17

วารสารวิชาการบทความวิชาการ
นวัตกรรมการให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ
INNOVATIVE OF INDUCTION HEATING.
จีระศักดิ์ วงศา, จิรศักดิ์ ส่งบุญแก้ว, วันชัย ทรัพย์สิงห์

ติดต่อเรา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

ที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823-5 ต่อ 229

โทรสาร : 02-8090832

อีเมล์: journal-tru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม