วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่16

วารสารวิชาการ

การเพิ่มผลผลิตกระบวนการชุบเคลือบชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
PRODUCTIVY IMPROVEMENT OF HARD DISK DRIVE COMPONENT PLATING PROCESS
ยุทธณรงค์ จงจันทร์, กิตติพงษ์ แสงบุดดี, ยอดนภา เกษเมือง, นรา บุริพันธ์


บทความวิชาการ
เทคนิคในการตัดสินใจทางธุรกิจ
DECISION MAKING TECHINQUES IN BUSINESS
สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ อวเกียรติ

ติดต่อเรา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

ที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823-5 ต่อ 229

โทรสาร : 02-8090832

อีเมล์: journal-tru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม