วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่12

วารสารวิชาการ

ผลกระทบของรอยเชื่อมที่เกิดจากความชื้นในลวดเชื่อมไฟฟ้า
EFFECT OF HUMIDITY IN WELDING ON WELDED JOINTS
ธนิต แต่งศรี, พิชา พันธุ์มงคล, กิตติพงษ์ ภู่ทอง, เอก กันจะนะ

ติดต่อเรา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

ที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823-5 ต่อ 229

โทรสาร : 02-8090832

อีเมล์: journal-tru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม