วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ประกาศรับบทความ

Arunee Truphaphum        


กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ จากคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการอิสระ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 13 ฉบับที่ 30 มกราคม - เมษายน 2562  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยผู้สนใจโปรดลงทะเบียนจัดส่งในระบบ Online Submission ผ่านหน้า Website ของวารสาร โดยกองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความผ่านระบบ Online Submission  เท่านั้น
Arunee Truphaphum

ผู้ประกาศข่าวติดต่อเรา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

ที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823-5 ต่อ 229

โทรสาร : 02-8090832

อีเมล์: journal-tru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม