วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

การรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI

Arunee Truphaphum        

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI (กลุ่มที่1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลำดับที่ 468 ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI (คลิกเพื่อตรวจสอบ)...
Arunee Truphaphum

ผู้ประกาศข่าวติดต่อเรา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

ที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823-5 ต่อ 229

โทรสาร : 02-8090832

อีเมล์: journal-tru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม