วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่

Anake Nammakhunt        


ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่
        วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี จะทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่ผลงานบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทรรศน์ เป็นฉบับอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยมี เลขที่ ISSN 2410-2208-2007  ทั้งนี้ ตั้งแต่ ปีที่ 12  ฉบับที่ 28  พฤษภาคม – กันยายน 2561  เป็นต้นไป
Anake Nammakhunt

ผู้ประกาศข่าวติดต่อเรา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

ที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823-5 ต่อ 229

โทรสาร : 02-8090832

อีเมล์: journal-tru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม