วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

Arunee Truphaphum        วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรีได้มีการเผยแพร่ใน 2 รูปแบบ  คือ ฉบับตีพิมพ์ เลข ISSN 1905-9469 และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2408-2007  ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเป็นปีที่ 12 แล้ว เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานการวิจัย
ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ยว การบัญชี การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กฎหมายและการปกครอง ที่ทันสมัยและอย่างต่อเนื่อง
Arunee Truphaphum

ผู้ประกาศข่าวติดต่อเรา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

ที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823-5 ต่อ 229

โทรสาร : 02-8090832

อีเมล์: journal-tru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม